top of page

บริการ

เรื่องราวความสำเร็จ

มาเลเซีย – รายละเอียดโครงการ
​Oracle PeopleSoft & HCM
 • RAMS ร่วมมือกับ Deloitte, E&Y และ Oracle เพื่อตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรพร้อมคำแนะนำในการปรับใช้แนวปฏิบัติด้าน HR ที่ทันสมัยในเดือนมิถุนายน 2018

 • RAMS ได้รับสัญญาโดยตรงสำหรับการใช้งาน Oracle PeopleSoft Payroll ในกลุ่ม UEM ทั้งหมด ครอบคลุมพนักงานมากกว่า 14,000 คน

 • RAMS ร่วมกับ Oracle กำลังสร้างระบบ e-Claims และระบบล่วงเวลาที่ทันสมัยสำหรับ UEM

 • สมาชิก 50 คน (รวมถึงสมาชิกในทีมจาก Ramssol Group) ได้รับการปรับใช้เพื่อใช้งาน Modern Cloud Solutions ที่ Menara Mercu UEM KL Sentral โดยมีพนักงานทั้งหมด 10,000 คนเข้าร่าวมในการปรับใช้ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือการปฏิวัติระบบเดิมที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในธุรกิจ ขั้นตอนสุดท้ายของโครงการคือการรวมระบบมากกว่า 50 ระบบให้เป็นโซลูชันระบบคลาวด์ ERP และ HCM เดียว

สิงคโปร์ – รายละเอียดโครงการ
Oracle Peoplesoft
 • ในเดือนมกราคม 2011 Oracle Singapore ได้เชิญ RAMS ให้เข้าร่วมในการใช้งาน Oracle PeopleSoft HCM เป็นระยะที่ 2 ของ CapitaLand และต่อมาในเฟส 3 ที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น

 • ในปี 2558 RAMS ได้รับสัญญาโดยตรงจาก CapitaLand เพื่อสนับสนุนระบบ Oracle PeopleSoft HCM ใน 14 ประเทศ

 • ในปี 2560 RAMS ยังได้รับสัญญาเพื่ออัพเกรดระบบ Oracle PeopleSoft HCM ของ CapitaLand ทีมงานที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุนนอกสถานที่ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง และเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงระบบปัจจุบัน

Oracle Peoplesoft
 • 2014 - RAMS ได้รับเชิญจาก Oracle (มาเลเซีย) ให้เข้าร่วมการประมูลราคาระบบทรัพยากรบุคคล RHB และได้รับรางวัลสำหรับระบบทรัพยากรบุคคล การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง

 • RAMS แทนที่ระบบ HCM รุ่นเก่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Oracle PeopleSoft HCM

 • ตั้งแต่ปี 2555 RAMS ได้ให้บริการ AMS & ITO แก่ RHB ทั่วมาเลเซียและสิงคโปร์ มีให้บริการพนักงานกว่า 11,000 คน

Oracle Peoplesoft
 • ในเดือนตุลาคม 2555 Oracle Singapore ได้ติดต่อ RAMS ให้ช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหากับระบบ Oracle PeopleSoft HCM และสนับสนุนผู้ให้บริการ

 • RAMS ได้ตรวจระบบ Parkway Healthcare อย่างเต็มรูปแบบ และร่างข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา

 • กุมภาพันธ์ 2556 RAMS เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ Parkway Healthcare Oracle PeopleSoft HCM

 • ในปี 2559 RAMS ได้สร้างโมดูล e-Claims สำหรับ Parkway เพื่อรองรับความต้องการของพยาบาลและแพทย์

ประเทศไทย – รายละเอียดโครงการ
Oracle Peoplesoft
 • PRTR บริษัทจัดหางานชั้นนำของประเทศไทย มอบสัญญาให้ RAMS เพื่อออกใบอนุญาตและให้บริการติดตั้งใช้งานสำหรับ Oracle PeopleSoft HCM ระบบจะใช้เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจบริการเอาท์ซอร์สที่ PRTR ครอบคลุมถึงลูกค้า

 • ความท้าทายสำหรับโครงการนี้คือการใช้โซลูชันการจ่ายเงินเดือนสำหรับลูกค้าที่ให้บริการ 5 ราย โดยมีพนักงานทั้งหมด 5,000 คน และรอบการจ่ายทั้งหมด 120 รอบต่อปี

 • ทีมที่ปรึกษาอาวุโส 3 คนและที่ปรึกษา 2 คนทุ่มเทให้กับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับ PRTR เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่และการใช้งาน Global PeopleSoft Payroll สำหรับประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2560

Oracle Peoplesoft
 • RAMS ประเทศไทยได้เข้าร่วมทำโครงการของ Exim Bank

 • RAMS เริ่มโครงการด้วย Oracle Unified Method และหลักการจัดการ PMP

 • โครงการเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อปรับใช้ Oracle PeopleSoft HCM, ELM และ Recruitment

Oracle HCM
 • RAMS เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Oracle รายแรกในอาเซียนที่จำหน่ายและติดตั้ง Oracle Cloud HCM

 • ด้วยการผสมผสานระหว่าง Oracle Unified Method และ True Cloud Method โปรเจ็กต์นี้จึงดำเนินการเพื่อเป็นกระบวนการที่มีช่องว่างน้อยที่สุดใน Standard Operating Process และรองรับ Operation Model ในเดือนสิงหาคม 2561

Oracle HCM
 • ลูกค้า Cloud HCM รายที่สองของออราเคิลในประเทศไทยคือ DTGO Group ทางองค์กรได้มอบรางวัล RAMS ให้กับโครงการ Oracle Cloud HCM ในปี 2561

 • RAMS เป็นพันธมิตรธุรกิจท้องถิ่นเพียงรายเดียวที่มีลูกค้า Oracle Cloud และไซต์โครงการหลายราย

 • การใช้งานระบบ Oracle Cloud HCM เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2561 และตั้งเป้าที่จะได้ใช้งานจริงในเดือนเมษายน 2562 จุดเด่นของการปรับใช้คือการที่เราปรับปรุงระบบนิเวศการเรียนรู้และการสรรหาบุคลากรที่ทันสมัย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ทันสมัยของ Oracle Fusion HCM ได้รับเลือกเพื่อกำจัดกำลังคนในที่ทำงาน โดยการย้ายกระบวนการแบบแมนนวลสำหรับพนักงานไปยัง Oracle Fusion HCM

bottom of page