RG Revamp Website_v2 about us-04.png

บัญชีเงินเดือน

เราดําเนินธุรกิจมา 11 ปี โดยการให้บริการธุรกิจด้วยโซลูชันบัญชีเงินเดือนที่เชื่อถือได้ โซลูชันบัญชีเงินเดือนของเรานั้นไม่เหมือนใครเพราะเรามีทั้ง:

Group 1163.png

การจัดการข้อมูลพนักงาน

การคํานวณรายได้รวมและรายได้สุทธิ

รายงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลและการเงิน

โซลูชันการธนาคารเพื่อปรับปรุงกระบวนการการระดมทุนไปจนถึงการจ่ายเงิน

แอพพลิเคชั่นบริการของพนักงานบนเว็บ (เช่น e-payslip,
e-leaves, e-expenses claims)

จัดการโซลูชันและรายงาน

การรักษาการปฏิบัติตามกฎหมาย

ทําไมต้องเลือกบริการบัญชีเงินเดือนของเรา?

Group 1164.png

การจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Group 1165.png

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

Group 1166.png

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Group 1167.png

ความปลอดภัย

Group 1168.png

ความอุ่นใจ